Gemeente Venlo
Venlo Verkoopt
Venlo Verkoopt
Venlo Verkoopt

Gronduitgiftebeleid

Jaarlijks stelt het College van burgemeester en wethouders de gronduitgifteprijzen vast voor woningbouw, bijzondere doeleinden, commerciële functies, reststroken, sociale huurwoningen en kavels voor bedrijventerreinen.

  pdf Grondprijzen 2018 d.d. 19-12-2017

  Publicatie datum: 01-Jan-1970
  pdf Grondprijzen 2018 d.d. 19-12-2017

  Reststroken

  Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 oktober 2019 besloten om vanaf de datum van bekendmaking van Raadsinformatiebrief nr. 125 d.d. 21 oktober 2019, voorlopig tot 1 januari 2021 te stoppen met in behandeling nemen van verzoeken voor uitgifte van groen- en reststroken gelegen voor, naast of achter de woning of bedrijfspand (verkoop, verhuur, bruikleen). Verzoeken die tijdens deze periode binnen komen worden aangehouden.

  Het college streeft een efficiëntere procesgang na en wil eerst een gemeente brede inventarisatie (kaart) laten maken van groen- en reststroken die als openbare ruimte behouden moeten blijven en die verkocht, verhuurd of in bruikleen gegeven kunnen worden.

  Vanaf 1 januari 2021 zullen de aangehouden verzoeken aan die kaart getoetst worden en successievelijk worden afgehandeld.

  Interesse

  U kunt gebruik maken van het online formulier onder vermelding van 'reststroken'. Zoals hierboven aangegeven worden verzoeken echter tot 1 januari 2021 aangehouden.

  © 2022 - Venloverkoopt.nl is een initiatief van de Gemeente Venlo
  Created by LR Internet & 2Reclame