Gemeente Venlo

Gronduitgiftebeleid

Jaarlijks stelt het College van burgemeester en wethouders de gronduitgifteprijzen vast voor woningbouw, bijzondere doeleinden, commerciële functies, reststroken, sociale huurwoningen en kavels voor bedrijventerreinen.

Reststroken

Kleine stukken openbaar groen, de zogenaamde reststroken, zijn te koop of te huur. Het stukje grond dat u wilt kopen of huren moet direct aan uw huiskavel grenzen. Ook als u in een huurwoning woont, kunt u een extra stukje grond huren.

Kopen

De verkoopprijs van reststroken bedraag € 75,- per m2. De grond ligt binnen 40 meter van de achtergevel en 10 meter van de zijgevel.

Huren

De gemeente verkoopt in principe geen reststroken:

  • die voor de voorgevel liggen
  • waar kabels en leidingen in liggen

U kunt deze reststroken wel huren. De prijs bedraagt € 1,30 per m²(strook grond gelegen voor de voorgevel) €1,17 per m2 (strook grond met kabels en leidingen strook) per jaar met een minimum van € 25,- per jaar. De prijs wordt elk jaar geïndexeerd.

Reststroken die wel verkocht kunnen worden, kunt u ook huren. Voor deze reststroken betaalt u € 7.50 per m2 per jaar.

Taxatie

Als de gemeentelijke grond verder van uw woning ligt dan 15 meter van de voorgevel, 40 meter van de achtergevel of 10 meter van de zijgevel, wordt de prijs voor koop of huur vastgesteld door een onafhankelijk taxateur. U betaalt dan ook de kosten voor de taxatie.

Kopen op afbetaling

Als u besluit tot kopen van een reststrook, heeft u de mogelijkheid om in 5 jaarlijkse termijnen te betalen. Dit is bovendien rentevrij. Dit is mogelijk als de prijs hoger is dan € 2.000,-.

Bij het aangaan van de overeenkomst betaalt u meteen 10% van de koopsom. Daarna betaalt u elk jaar 18% totdat de volledige koopsom is betaald. Daarna wordt via de notaris vastgelegd dat u eigenaar bent van de grond.

Interesse

Wilt u een stukje grond aan uw kavel toevoegen? U kunt vrijblijvend contact opnemen met de gemeente. U krijgt dan meer informatie over de mogelijkheden en de prijs van het stuk grond dat u op het oog heeft.

U kunt gebruik maken van het online formulier onder vermelding van 'reststroken'.