Gemeente Venlo
Venlo Verkoopt
Venlo Verkoopt
Venlo Verkoopt

Bekendmakingen

De gemeente Venlo publiceert alle voornemens tot onderhandse (1 op 1) uitgiften van onroerend goed (gebouwd en ongebouwd). Hierin staan onder andere de details van het perceel of gebouw, een onderbouwing van het voornemen en ook de contactgegevens en de termijn waarbinnen u kunt reageren naar aanleiding van de kennisgeving.

Hiermee geeft de gemeente Venlo uitvoering aan de uitspraak van de Hoge Raad in het 'Didam'-arrest van 26 november 2021.

Voornemen uitgifte van grond op de hoek Casinoweg - Kaldenkerkerweg te Venlo

Terug naar overzicht
© 2022 - Venloverkoopt.nl is een initiatief van de Gemeente Venlo
Created by LR Internet & 2Reclame