Gemeente Venlo
Venlo Verkoopt
Venlo Verkoopt
Venlo Verkoopt

Bekendmakingen

De gemeente Venlo publiceert alle voornemens tot onderhandse (1 op 1) uitgiften van onroerend goed (gebouwd en ongebouwd). Hierin staan onder andere de details van het perceel of gebouw, een onderbouwing van het voornemen en ook de contactgegevens en de termijn waarbinnen u kunt reageren naar aanleiding van de kennisgeving.

Hiermee geeft de gemeente Venlo uitvoering aan de uitspraak van de Hoge Raad in het 'Didam'-arrest van 26 november 2021.

Vooraankondiging Bolwaterstraat 8/8a, Helschriksel 4-6 en Parkstraat 29a-b-c Venlo

Vooraankondiging   De gemeente Venlo is eigenaar van diverse panden in Q4. Vastgoed dat naar verwachting in de komende jaren stapsgewijs van de hand zal worden gedaan. Voor het resterende, vrij te verkopen gemeentelijk vastgoed, is besloten dat dit met behulp van een procedure van ‘openbare inschrijving’ zal plaatsvinden. Dit is een procedure die meermaals -en met succes -  is toegepast bij de verkoop van panden van de gemeente. Hiervoor wordt gekozen om maximale  transparantie te betrachten en een ieder in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan de verkoopprocedure.   De verwachting is dat binnenkort de eerste 3 panden in Q4 op deze manier en met behulp van een ‘verkoopenvelop’ in de markt worden gezet. Het betreft de panden Bolwaterstraat 8/8a, Helschriksel 4-6 en Parkstraat 29a-b-c Venlo. Alle benodigde informatie voor mogelijk geïnteresseerden over deze te verkopen panden en de procedure van verkoop zal op deze site worden geplaatst.   Heeft u hierover op voorhand  vragen dan kunt u deze mailen naar mevrouw Evers m.evers@venlo.nl. Heeft u mogelijk interesse voor een van de panden dan kunt u dat ook aangeven op genoemd mailadres. U ontvangt dan van ons een berichtje op het moment dat de procedure van het betreffende pand van start gaat.

Terug naar overzicht
© 2022 - Venloverkoopt.nl is een initiatief van de Gemeente Venlo
Created by LR Internet & 2Reclame